Intervisie is onmisbaar
binnen iedere organisatie

Bij  intervisie gaat het om het gezamenlijk bespreken van werkproblemen tussen professionals die op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn. Het doel is om de onderlinge band te versterken, deskundigheid en ervaring te delen en elkaar te adviseren zodat de kwaliteit en collegialiteit verbeteren. Een intervisiegroep kent geen hiĆ«rarchie en biedt een veilige omgeving. Maximaal aantal deelnemers is 8 personen. Voor de kwaliteit is 100% presentie van belang.

Intervisie is een toegankelijke, gestructureerde methode gericht op oplossingen. De begeleiding wordt systematisch overgedragen aan de deelnemers zodat intervisie een vast onderdeel binnen de organisatie gaat uitmaken.

 

 

Onderwerpen

die kunnen worden ingebracht kunnen onder andere betrekking hebben op:

 • Veranderingsprocessen binnen de organisatie.
 • Professionele vraagstukken.
 • Ervaringen met derden.
 • Belemmerende gevoelens en/of overtuigingen.
 • Terugkerende obstakels bij de uitvoering van het werk.

Resultaat

In gemiddeld 8 sessies leren de deelnemers:

 • hoe zij goede vragen kunnen stellen,
 • tot de kern van het probleem te komen,
 • nieuwe inzichten te krijgen,
 • elkaar te ondersteunen en
 • te adviseren.

Dit alles onder deskundige begeleiding binnen een veilige omgeving. 

 

Werkwijze

Er bestaan verschillende intervisie methoden. Als gecertificeerd intervisiebegeleider beschik ik over een ruime keuze en middelen. Het is afhankelijk van de samenstelling en ervaring met intervisie binnen de groep welke methode de voorkeur krijgt.

Interesse? Meld je hier aan voor Intervisie begeleiding.

 

 

 

Het traject bestaat uit de volgende fasen:

 • Allereerst een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.
 • Analyse van de vraag van de opdrachtgever, inventarisatie van het aantal groepen en deelnemers, bespreken van de methode, vaststellen van de wijze van evaluatie.
 • Vervolgens wordt de offerte toegestuurd, na acceptatie volgt een introductiebijeenkomst met de deelnemers.
 • Kennismakingsbijeenkomst met de groepsleden. Hierbij komen diverse onderwerpen aan de orde. Te weten: introductie van de methode, invulling van de Kolbtest (Meer informatie over de Kolbtest klik hier), vaststellen van de agenda voor de gehele periode.
 • Na 4 intervisiebijeenkomsten vindt evaluatie plaats, zowel met de deelnemers als met de opdrachtgever. Hierbij wordt niet inhoudelijk ingegaan op besproken punten maar op de voortgang van het proces. 
 • Tijdens de volgende 4 bijeenkomsten zal de begeleiding systematisch worden overgedragen aan een of meerdere groepsleden.
 • Indien gewenst ontvangen de deelnemers nog gedurende drie maanden na afronding ondersteuning van de trainer via e-mail.