Intervisie is onmisbaar

Toen ik met intervisie in aanraking kwam ging er een wereld voor mij open. Door de veelzijdigheid is het een methode die breed inzetbaar is en gegarandeerd effectief werkt. Of dat nu in een bedrijf, op school, gezondheidszorgpraktijk, met ouders, studenten of welke doelgroep dan ook is.

Intervisie in het kort:

 • De deelnemers zijn geselecteerd op basis van gelijkwaardigheid.
 • Er wordt een probleem ingebracht gerelateerd aan de doelgroep.
 • Onder deskundige begeleiding en volgens een gestructureerde methode wordt dit probleem helder gemaakt.
 • Resultaat is nieuwe inzichten en gegarandeerd een of meerdere oplossing voor het ingebrachte probleem.

Door deze krachtige methode wordt de onderlinge band versterkt, deskundigheid en ervaring gedeeld. Tevens wordt het analytisch, inzichtelijk en oplossend vermogen van de deelnemers ontwikkeld hetgeen het professioneel leervermogen stimuleert.

Het is een toegankelijke, gestructureerde methode gericht op oplossingen. De begeleiding wordt systematisch overgedragen aan de deelnemers zodat intervisie een vast onderdeel gaat uitmaken om problemen in te brengen en op te lossen.  

 

Onderwerpen

die kunnen worden ingebracht kunnen onder andere betrekking hebben op:

 • Ervaringen tijdens stage.
 • Belemmerende gevoelens en/of overtuigingen.
 • Terugkerende obstakels bij de uitvoering van het werk.
 • Veranderingsprocessen binnen de organisatie.
 • Ervaringen met pubers in huis of in de klas.

Resultaat

In gemiddeld 8 sessies leren de deelnemers:

 • hoe zij goede vragen kunnen stellen,
 • tot de kern van het probleem te komen,
 • nieuwe inzichten te krijgen,
 • elkaar te ondersteunen en
 • te adviseren.

Wat kun je van mij verwachten? Als intervisiebegeleider ben ik enthousiast, integer, deskundig, alert op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en flexibel. 

 

Werkwijze

Er bestaan verschillende intervisie methoden. Als gecertificeerd intervisiebegeleider beschik ik over een ruime keuze en middelen. Het is afhankelijk van de samenstelling en ervaring met intervisie binnen de groep welke methode de voorkeur krijgt.

Interesse? Meld je hier aan voor Intervisie begeleiding.

 

 

 

Het traject bestaat uit de volgende fasen:

 • Allereerst een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.
 • Analyse van de vraag van de opdrachtgever, inventarisatie van het aantal groepen en deelnemers, bespreken van de methode, vaststellen van de wijze van evaluatie.
 • Vervolgens wordt de offerte toegestuurd, na acceptatie volgt een introductiebijeenkomst met de deelnemers.
 • Kennismakingsbijeenkomst met de groepsleden. Hierbij komen diverse onderwerpen aan de orde. Te weten: introductie van de methode, invulling van de Kolbtest (Meer informatie over de Kolbtest klik hier), vaststellen van de agenda voor de gehele periode.
 • Na 4 intervisiebijeenkomsten vindt evaluatie plaats, zowel met de deelnemers als met de opdrachtgever. Hierbij wordt niet inhoudelijk ingegaan op besproken punten maar op de voortgang van het proces. 
 • Tijdens de volgende 4 bijeenkomsten zal de begeleiding systematisch worden overgedragen aan een of meerdere groepsleden.
 • Indien gewenst ontvangen de deelnemers nog gedurende drie maanden na afronding ondersteuning van de trainer via e-mail.