Kolbtest

Intervisie is een leerproces. Volgens het onderzoek van David Kolb gaat iedereen door 4 fasen tijdens het leren, de zogenaamde leercyclus.

  1. We ervaren actief iets nieuws.
  2. We gaan concreet met het nieuwe aan de gang.
  3. We halen hier lessen uit.
  4. We implementeren deze lessen.

 

Voor de intervisiebegeleider is het belangrijk om inzicht te hebben in de favoriete leerstijl van de deelnemers in de groep. Dit bevordert de dynamiek in de groep. Bij de kennismakingsbijeenkomst wordt aan iedere deelnemer gevraagd een beknopte test in te vullen waarna persoonlijk feedback wordt gegeven via e-mail. Ben jij een doener, denker, dromer of beslisser?